Hoofdbestuur AGSV

 

Voorzitter: Martin Heijne 06-53425510

Vice-voorzitter: Marga Landman 0229-582573

Secretaris: Maarten Deutekom 06-12722034

Penningmeester: Marry Dam 0229-582003

Onderhoud & Sponsoring: Joost de Rijcke 06-42085415

Onderhoud & Materiaal: Joop Stoop 06-57888045

Jeugdzaken: Dennis Schrieken 06-21567399

Jeugdzaken: John Koedoot 0229-795043