Hoofdbestuur AGSV

 

Voorzitter: Martin Heijne 06-53425510

Vice-voorzitter: Marga Landman 0229-582573

Secretaris: Maarten Deutekom 06-12722034

Penningmeester: Marry Dam 0229-582003

Onderhoud & Sponsoring: Pim Stoop 06-20088850

Onderhoud & Materiaal: Niels Helder 06-83139023

Jeugdzaken: Dennis Schrieken 06-21567399

Jeugdzaken: John Koedoot 0229-795043