PRIVACY Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing.

SV AGSV houdt zich aan deze wet en regelgeving zoals in de AVG omschreven en SV AGSV zet zich in voor de bescherming van de privacy van onze leden, donateurs, vrijwilligers en relaties, tevens bescherming van onze website.

De Website is uitsluitend bestemd voor informatie.

SV AGSV controleert of wij aan dit privacybeleid voldoen en neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om ongeoorloofd gebruik, verlies, toegang of openbaarmaking tegen te gaan